تاریخ : چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ Wednesday, 28 February , 2024

نخستین رویداد ملی توسعه صنایع پایین دستی مس

28شهریور
«ارزش افزوده» و «سودآوری» هدف اصلی رویداد ملی «توسعه صنایع پایین دستی مس»

«ارزش افزوده» و «سودآوری» هدف اصلی رویداد ملی «توسعه صنایع پایین دستی مس»

رئیس دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان گفت: هر جا علم توسعه یابد و نوآوری و اکوسیستم شکل بگیرد، تحول ایجاد می‌شود و صنعت رشد پیدا می‌کند.