تاریخ : چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ Wednesday, 28 February , 2024

نخستین رویداد «توسعه صنایع پایین دستی مس»

27شهریور
رویداد «توسعه صنایع پایین دستی مس»، مدل بی نظیری از ارزش افزوده بر منابع معدنی کشور

رویداد «توسعه صنایع پایین دستی مس»، مدل بی نظیری از ارزش افزوده بر منابع معدنی کشور

ابوالفضل احمدی هدف از برپایی رویداد را ارتباط مستقیم و تخصصی با مخاطبان و صاحبان فناوری در هر حوزه ذکر کرد و گفت: این رویداد مدل بی‌نظیری از برگزاری رویداد در راستای ارزش افزوده بر منابع معدنی کشور است.