تاریخ : دوشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۲ Monday, 2 October , 2023

میدان حضرت ایراهیم

22بهمن
اتحاد و انسجام ملی رفسنجانی ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن

اتحاد و انسجام ملی رفسنجانی ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مردم همیشه در صحنه رفسنجان بار دیگر اتحاد و انسجام ملی را به جهانیان نشان دادند.