تاریخ : پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲ Thursday, 22 February , 2024

مدیر مرکز نوآوری و شتاب دهی شهید ستاری

22آبان

حمایت از رویداد تولید محتوای دیجیتال در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت مس است

مدیر مرکز نوآوری و شتاب دهی شهید ستاری گفت: سال گذشته شاهد تولیدات خوبی در این رویداد یودیم و از محصولات تعدادی از تیم ها نیز استفاده کردیم.