تاریخ : یکشنبه, ۹ مهر , ۱۴۰۲ Sunday, 1 October , 2023

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان

28مهر
علی باقری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان شد

علی باقری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان شد

در این مراسم مهندس عباس حاج عبداللهی تودیع شد و مهندس علی باقری به عنوان رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان معرفی گردید.