تاریخ : دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۴۰۲ Monday, 11 December , 2023

فرودگاه

10آبان
حمل و نقل ترکیبی راه جهانی شدن اقتصاد رفسنجان

حمل و نقل ترکیبی راه جهانی شدن اقتصاد رفسنجان

جلسه مشترک مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی با مسئولین فرودگاه رفسنجان برگزار شد.