تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ بهمن , ۱۴۰۱ Wednesday, 8 February , 2023

علوم پزشکی

24اردیبهشت
عاری بودن رفسنجان از کرونا نشانه تمام شدن این بیماری نیست

عاری بودن رفسنجان از کرونا نشانه تمام شدن این بیماری نیست

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه گفت: با کمک سمن ها، سپاه و بسیج جامعه پزشکی در واکسیناسیون موفق شده ایم.