تاریخ : شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲ Saturday, 24 February , 2024

طرح ملی مسکن

29آبان
اجرای طرح ملی نهضت مسکن در رفسنجان به ۵۰۰ هکتار زمین نیاز دارد

اجرای طرح ملی نهضت مسکن در رفسنجان به ۵۰۰ هکتار زمین نیاز دارد

مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان کرمان تا کنون بیش از ۱۳ هزار نفر برای ساخت مسکن ملی در شهرستان رفسنجان تقاضا دادند که از این تعداد بیش از ۵ هزار نفر واجد شرایط ساخت این مسکن هستند البته برای اجرای این طرح ملی نیاز به ۵۰۰ هکتار زمین در این شهر است تا بتوان افراد فاقد مسکن را خانه دار کرد.