تاریخ : دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳ Monday, 15 April , 2024

اخلاق

10آبان
گناهان کوچک ابتدای دومینوی خباثت های جهان است

گناهان کوچک ابتدای دومینوی خباثت های جهان است

رئیس دادگستری رفسنجان گفت: خداوند میفرماید بعضی افراد قلب دارند اما نمیفهمند، گوش دارند اما نمیشنوند وچشم دارند اما نمیبینند؛ خداوند بر قلب اینان مهر زده و هرکس در این دنیا کور باشد در آخرت نیز کور است و این به معنای چشم ظاهری نیست.