تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ بهمن , ۱۴۰۱ Wednesday, 8 February , 2023

اخلاق

10آبان
گناهان کوچک ابتدای دومینوی خباثت های جهان است

گناهان کوچک ابتدای دومینوی خباثت های جهان است

رئیس دادگستری رفسنجان گفت: خداوند میفرماید بعضی افراد قلب دارند اما نمیفهمند، گوش دارند اما نمیشنوند وچشم دارند اما نمیبینند؛ خداوند بر قلب اینان مهر زده و هرکس در این دنیا کور باشد در آخرت نیز کور است و این به معنای چشم ظاهری نیست.