تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ بهمن , ۱۴۰۱ Wednesday, 8 February , 2023

شهر صفاییه

30دی

ایجاد صندوق سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی گفت: با ایجاد صندوق سرمایه های خُرد در منطقه مردم می‌توانند سرمایه اندک خود را به صورت شرکت های سهامی پروژه ای آزاد کنند.