تاریخ : یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲ Sunday, 10 December , 2023

شهر صفاییه

30دی

ایجاد صندوق سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی گفت: با ایجاد صندوق سرمایه های خُرد در منطقه مردم می‌توانند سرمایه اندک خود را به صورت شرکت های سهامی پروژه ای آزاد کنند.