تاریخ : چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳ Wednesday, 17 July , 2024

شبکه توزیع برق رفسنجان

28مهر
تبدیل شبکه توزیع برق رفسنجان به کابل خود نگه دار تا سال ۱۴۰۶

تبدیل شبکه توزیع برق رفسنجان به کابل خود نگه دار تا سال ۱۴۰۶

رئیس اداره برق رفسنجان از روند تبدیل شبکه توزیع برق شهرستان به کابل خود نگه دار از دو سال گذشته خبر داد.