تاریخ : شنبه, ۲۰ خرداد , ۱۴۰۲ Saturday, 10 June , 2023

دادگستری

10آبان
گناهان کوچک ابتدای دومینوی خباثت های جهان است

گناهان کوچک ابتدای دومینوی خباثت های جهان است

رئیس دادگستری رفسنجان گفت: خداوند میفرماید بعضی افراد قلب دارند اما نمیفهمند، گوش دارند اما نمیشنوند وچشم دارند اما نمیبینند؛ خداوند بر قلب اینان مهر زده و هرکس در این دنیا کور باشد در آخرت نیز کور است و این به معنای چشم ظاهری نیست.