تاریخ : چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳ Wednesday, 17 July , 2024

تامین اجتماعی

24تیر
بهره مندی نزدیک به ۳۰۰ نفر رفسنجانی از بیمه بیکاری

بهره مندی نزدیک به ۳۰۰ نفر رفسنجانی از بیمه بیکاری

جاوید از بهره مندی نزدیک به 300 نفر تحت عنوان بیمه بیکاری در شهرستان خبر داد و افزود: خوشبختانه شهرستان رفسنجان نسبت به سایر شهرستان های استان از آمار کمتری در این زمینه برخوردار است که نشانه توجه کارفرمایان به نیروی کار و وجود روحیه کار و اشتغال در شهروندان است.